دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

خودتان فرمانده و سکاندار

افزایش بهره وری از خود و

درمانگاه نوروفیدبک در مر

من اصفهان را با انتخاب در

دکتر آذربایجانی کیست ؟

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

چشم انداز بیست ساله کشورهای منطقه

ژاپن 2025 :سرزمینی جذاب برای مردم

تدوين چشماندازهاي بيست ساله اكنون به يك رويه در كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه تبديل شده است كه نگاهي به اهداف مندرج در اسناد چشمانداز اين كشورها ميتواند براي برنامهريزان كشور موثر باشد.

ايران 1404، به دليل اهميت اسناد چشمانداز در كشورهاي توسعهيافته بخشي از سند چشمانداز کشور ژاپن در افق 2025 را منتشر ميکند.

بر اساس سند چشمانداز ژاپن، اين كشور در افق 2025 به كشوري جذاب براي تمامي مردم جهان تبديل خواهد شد.

فدارسيون فعاليتهاي اقتصادي ژاپن (Keidanren) در سال 1970طرحي را براي خلق ژاپن نوين تحت عنوان Action 21 پيشنهاد كرد. در ابتدا، چشمانداز 2010 و سپس چشمانداز 2020 و در حال حاضر چشمانداز 2025 توسط فدارسيون فعاليتهاي اقتصادي ژاپن ارائه شده است.

در چشمانداز 2025 پس از ذكر دهه آخر قرن بيستم تحت عنوان ”دهه تباه شده براي ژاپن”، بيان شده كه فدارسيون فعاليتهاي اقتصادي براي ژاپن 2025 چنين چشماندازي را آورده است:

”كشوري كه قدرت خود را مجدداً بدست آورده است و تبديل به يك سرزمين جذاب براي مردم سراسر دنيا شده باشد.”

اهداف چشمانداز 2025 ژاپن در سه سطح ذيل تعريف گرديده است:

1- سياست اقتصادي: اصلاحات امنيت اجتماعي و سيستم مالياتي جرقه رشد پاينده با رهبري بخش خصوصي را خواهد زد.
2- ساختارهاي اجتماعي: توجهات جديد به مردمسالاري، كشوري را ايجاد خواهد كرد كه متكي به قدرت مردم خود ميباشد.
3- پيوندهاي بينالمللي: همبستگي تنگاتنگ بين ژاپن و همسايگان شرق آسيا، موج توسعه منطقهاي را خواهد برانگيخت.

1- سياست اقتصادي

اصلاحات امنيت اجتماعي و سيستم مالياتي جرقه رشد پاينده با رهبري بخش خصوصي را خواهد زد.

1-1 ساختهشده توسط ‍ ژاپن

بر اين اساس ژاپن اصول مديريت شراكتي را به اقتصاد خود اعمال خواهد كرد. همچنين استفاده از خلاقيت ذاتي و تكنولوژي ايجاد مينمايد و منابع ساير كشورها براي ايجاد ارزش براي خودشان و جهان مهار مينمايد.

2-1 توجه به محيط زيست

ژاپن اقتصاد خود را حول مفاهيمي همچون مواد قابل بازيابي و حفاظت از محيط زيست بينالمللي، رواج رقابتپذيري صنعتي در فرآيند، پايهريزي مجدد خواهد نمود.

3-1 بهبود وضعيت زندگي

ژاپن فضاي زندگي مطلوب و با كيفيت را براي مردمانش ايجاد خواهد نمود، محيطهاي شهري كاربردي تعبيه خواهد نمود و جوامع را در راستاي رضايت واقعي ساكنان احيا خواهد نمود.

2- ساختارهاي اجتماعي

توجهات جديد به مردم سالاري، كشوري را ايجاد خواهد كرد كه متكي به قدرت مردم خود ميباشد.

1-2 حكومت جمعي

ژاپن حكومت جمعي اتحاديههايش را بهبود خواهد بخشيد، محيط اقتصادي را ايجاد خواهد نمود كه در آن افراد بتوانند استعدادهاي خود را بطور كامل گسترش دهند و از آن بهره ببرند.

2-2 خودمختاري منطقهاي

ژاپن سيستمي از ايالتهاي خودمختار و بزرگ شكل داده و قدرت بيشتري را به دولتهاي محلي انتقال خواهد داد، به جوامل شانس مهار پتانسيلهايشان و رواج شبكههاي گسترده از افراد را اعطا خواهد نمود.

3-2 انتخاب شيوه زندگي

ژاپن محيطي را ايجاد خواهد كرد كه به ساكنانش فرصت بدهد تا به سطح زندگي بالا نائل شوند تا آنها گسترهاي از چالشها را تقبل كنند و گزينههاي گوناگون را تجربه نمايند.

4-2 پذيرش تنوع

ژاپن چامعهاي را بنا خواهد نمود كه در آن مردم از سراسر دنيا بتوانند در آسايش زندگي كنند و در شيوههاي هدفمند مشاركت كنند و مزه تلاشها و استعدادهاي خود را بطور كامل دريافت دارند.

3- پيوندهاي بين المللي

همبستگي تنگاتنگ بين ژاپن و همسايگان شرق آسيا، موج توسعه منطقهاي را خواهد برانگيخت.

1-3 گشايش كشور

براي سومين بار در تاريخ مدرن، ژاپن خود را بسوي جهان گشوده خواهد نمود، دسترسي گسترده به بازارهايش را ايجاد خواهد كرد، و رشد اقتصادي و رقابت را برخواهد انگيخت.

2-3 اقتصاد شرق آسيا

ژاپن در راه ايجاد منطقه آزاد تجاري در شرق آسيا پيشگام خواهد بود، منطقهاي از نيروي عظيم حيات و تنوعي كه بواسطه آن به كانون اصلي فعاليتهاي اقتصادي در جهان تبديل خواهد شد.

3-3 آزادي و مشاركت

ژاپن بوسيله فراهم نمودن انتقال آزاد كالا، مردم، خدمات، سرمايه و اطلاعات و تقويت توسعه اقتصادي و رفع مشكلات جهاني، همگرايي در شرق آسيا را تقويت خواهد نمود.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس رامردم ایران شاد باشیدوضعیت اعتیاد در ایرانمطالب و مقالاتکی دیر میشه ؟والدين زن اينده ام وماماپیشگیری ازاعتیاد و مبارزاقدامات خانواده در پرورشآمیزش جنسی در فقه اسلامیاسلام :حوزه - دانشگاهآیا هنوز هم کسی هست بگویداعتیادآیا جدائی همیشه بهترین ربیش فعالی وکم دقتی کودکاافرادموفق چه ویزگی های مبیش فعالی وکم دقتی کودکاایمان ، نیرویی که کوه هارخود ارضائیاثرات شیشه و کراکخود ارضائیاختلال جنسی در مردانروابط زن وشوهراعتیاد و مشروبات الکلیرای شما ملت به من امانتی اعتیاد از دیدگاههای متفاسمزدایی از متادونبیماری صرعصوت رایگان موثرصفحه اصلیتنها مرجع مجاز برای صدور سوالات پزشکیخود ارضائیپیامهای کاربرانخانواده و اعتیادسایتهای دیگررويكردي نو به پيشگيري ازصدا وسیمای سایترويكردي نو به پيشگيري ازراه حل آسيبهای اجتماعی اراههائی برای تصمیمگیری دزوجهای خوشبختسالم سازی مجلس کار یک پزششناخت صرعمنافع درمان اعتیاد با متشیشه خطرناکترین ماده مخدمراحل رسیدن به خواسته ها صرع و دلایل صرعمشاورهصرع و درماننوروفیبک 2صرع در زناننوروفیدبکعوامل خطر در ابتلای اعتينوروفیدبک - قسمت اولمقالات انگلیس نوروفیدبکنوروفیدبک3مقالات انگلیسیچطور نامزد ریاست جمهوری مجلس