دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

خودتان فرمانده و سکاندار

افزایش بهره وری از خود و

درمانگاه نوروفیدبک در مر

من اصفهان را با انتخاب در

دکتر آذربایجانی کیست ؟

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

اثرات ویاگرا

وياگرا به زنان افسرده کمک ميکند

داروي ضدناتواني جنسي مردان، وياگرا، در يک تحقيق توانسته است ناتواني جنسي در زنان افسرده را درمان کند.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرزبه نقل از خبرگزاري فرانسه، پژوهشگران آمريکايي وياگرا را بر روي ۹۸ زن مبتلا به افسردگي که بيماريشان فروکش کرده بودند، اما هنوز دچار ناتواني جنسي به صورت فقدان برانگيختگي يا درد هنگام آميزش بودند، مورد آزمايش قرار دادند.
نتايج اين بررسي که در نشريه انجمن پزشکي آمريکا (JAMA) منتشر شده است نشان ميدهد که ۷۳ درصد زناني که داروي بياثر يا دارونما دريافت کرده بودند گزارش کرده بودند که هيچ بهبودي پيدا نکردهاند، در حاليکه در گروهي که وياگر ا دريافت کرده بودند اين رقم تنها ۲۸ درصد بود.
برخي از زناني که وياگرا دريافت کرده بودند، دچار سردرد، گرگرفتگي و سوءهاضمه شده بودند، اما اين عوارض جانبي درهيچکدام از آنها در حدي نبود که دارو را متوقف کنند.
ناتواني جنسي يک عارضه جانبي شايع داروهاي ضدافسردگي است و يکي از دلايل عمده قطع دارو بوسيله بيماران است.
به گفته پژوهشگران اين امر به خصوص از اين لحاظ مشکلآفرين است که زنان دوبرابر مردان مورد درمان با داروهاي ضدافسردگي قرار ميگيرند. از طرف ديگر موثرترين داروهاي مورد استفاده براي درمان ناتواني جنسي در مردان، هنوز براي استفاده در زنان مورد تاييد قرار نگرفتهاند.

جرج نامبرگ از دانشکده پزشکي دانشگاه نيومکزيکو و سرپرست اين تحقيق در اين باره گفت: “با درمان کردن اين عارضه جانبي آزارنده داروهاي ضدافسردگي در بيماران افسردهاي که داروها در آنها موثر بوده است، اما لازم است درمان دارويي شان براي جلوگيري از بازگشت يا عود بيماري ادامه يابد، بيماران مقيد به مصرف داروها باقي خواهند ماند.

به اين ترتيب از ميزانهاي بالاي قطع زودرس دارو بوسيله بيماران کاسته خواهد شد، و در مجموع پيامدهاي درمان بيماري افسردگي بهبود خواهد يافت.”


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
شناخت صرعمنافع درمان اعتیاد با متشیشه خطرناکترین ماده مخدمراحل رسیدن به خواسته ها صرع و دلایل صرعمشاورهصرع و درماننوروفیبک 2صرع در زناننوروفیدبکعوامل خطر در ابتلای اعتينوروفیدبک - قسمت اولمقالات انگلیس نوروفیدبکنوروفیدبک3مقالات انگلیسیچطور نامزد ریاست جمهوری مجلسهیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس رامردم ایران شاد باشیدوضعیت اعتیاد در ایرانمطالب و مقالاتکی دیر میشه ؟والدين زن اينده ام وماماپیشگیری ازاعتیاد و مبارزاقدامات خانواده در پرورشآمیزش جنسی در فقه اسلامیاسلام :حوزه - دانشگاهآیا هنوز هم کسی هست بگویداعتیادآیا جدائی همیشه بهترین ربیش فعالی وکم دقتی کودکاافرادموفق چه ویزگی های مبیش فعالی وکم دقتی کودکاایمان ، نیرویی که کوه هارخود ارضائیاثرات شیشه و کراکخود ارضائیاختلال جنسی در مردانروابط زن وشوهراعتیاد و مشروبات الکلیرای شما ملت به من امانتی اعتیاد از دیدگاههای متفاسمزدایی از متادونبیماری صرعصوت رایگان موثرتنها مرجع مجاز برای صدور صفحه اصلیخود ارضائیسوالات پزشکیخانواده و اعتیادپیامهای کاربرانرويكردي نو به پيشگيري ازسایتهای دیگررويكردي نو به پيشگيري ازصدا وسیمای سایتراه حل آسيبهای اجتماعی اراههائی برای تصمیمگیری دزوجهای خوشبختسالم سازی مجلس کار یک پزش