دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

خودتان فرمانده و سکاندار

افزایش بهره وری از خود و

درمانگاه نوروفیدبک در مر

من اصفهان را با انتخاب در

دکتر آذربایجانی کیست ؟

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

قبل از نواوری چه اقدامی واجب است ؟

نو آوری و شکوفایی مستلزم تغییر و تحول پذیری است. قبل از آنکه انسان نوآور بشود باید از تغییر نترسد و بلکه تغییر دوست باشد و به استقبال تغییر و تحولات رود و قبل از آنکه انسان تغییر پذیر باشد باید شجاع و شهامت ورز باشد، به قسمی که در مشکلات، چالش ها و ریسک ها شناور شود و شنا گرماهری باشد و این ریسک و چالش ها را در نوردد حتّی بر خلاف موج حرکت کند این دو ویژگی یعنی ( شجاعت و تحول پذیری) باید قبل از نوآور شدن در فردی اتفاق بیفتد نوآوری مستلزم یک شرط دیگر نیز هست و آن این است که فرد مقلّد و کپی کننده نباشد نو آور باید نگاهش نگاه جدید و نگاهی باشد که تا به حال کسی چنین زاویه دیدی نداشته باشد و رویکرد او به حلّ مسائل جدید باشد بعبارت کارهای او مشابه و مثال نداشته و بی نظیر باشد یعنی مشابه با کارهای دیگران، ایده ها، افکار ، طرح ها و اختراعات دیگران نباشد. یعنی کشف نباشد.

ابداع و اختراع باشد و این می طلبد که انسان دست به کاری بزند که دیگران نزده اند و طرحی بدهد که دیگران نداده اند و روشی اتخاذ کند که دیگران نکرده اند و خود را در بین جمعیتی نو آور معرفی کند چون همیشه حرف نویی برای گفتن دارد و طرحها و روشها و ایده ها و پروژه های جدید او هر کدام منشأ خیر و برکت دنیا و آخرت برای خود و دیگران می باشد فردنوآور برای تغییر و تحول پذیری احساس نیاز می کند نیاز به تحول وقتی احساس می شود که شخص متوجه باشد لازم است سبک زندگی جدیدی پیدا کند.نیاز است امکانات جدیدی وارد زندگیش بشود لازم است به منابع جدیدی دست یابد یا لازم است روش جدیدی را اتخاذ کند آن وقت خود بخود فرد نوآور دوست و تحول پذیر می شود

نیاز به تغییر چگونه باید بیدار و حفظ شود.؟
انسانی که انس و عادت پذیر و استمرار طلب است و انسانی که یکنواختی و تداوم و تشابه و تکرار را به این دلیل که نیازی به تلاش بیشتری ندارد دوست دارد ممکن است قانع شود که نیاز به تغییر ندارد مثلاً فردی که هر روز سرکار می رود و یک کار ثابت را انجام می دهد و حقوق ماهیانه ثابتی می گیرد عادت به کار کرده است و هر روز سر یک کار راحت می باشد نمیخواهد هر روز یک کار جدید یا تحول جدیدی را تجربه کند چون نیاز به تغییر را حس نمی کند ولی انسانی که عادت به تحول پذیری پیداکرد نو آور می شودبرعکس انسانی که عادت به یک کار ثابت کرد اصلاً نیاز به تغییر را حس نمی کند چه برسد به این که به فکر تحول پذیری باشد پس یکی از راههای متحول شدن ترک عادت تکراری است که نوعی ترک اعتیاد به تشابه و تکرار کاری است یعنی ترک استمرار در روش های قبلی است و برای ترک روش های قبلی و عادات قبلی انسان باید بداند که از وضع موجود آیا راضی است یا دنبال وضعیت مطلوب است انسان توسط خداوند طوری خلق شده که بخودی خود مطلوب پذیر است و دوست دارد بیش از پیش داشته باشد و بهتر از خوب تجربه کند و بالاتر از افق حرکت کند و برای همین انسان، مطلوب و آرمان گرا است.

خوب! اگر تفاوت شناسی بین وضع موجود و مطلوب را انجام دهد نیاز به تحول و تغییر در او بیدار می شود. وازخود میپرسد تا کی باید به کارهای ثابت و تکراری و ندانم کاریهاعادت کنم؟ باید امکانات را تا کی بصورت ثابت استفاده کنم و آیا نباید این امکانات را جدید و بیشتر کنم.؟ مطلوب ما اگر منابع بیشتر ورساتر و امکانات و آیندگان و رفا هیات بهتر و بیشتر نیست خوب! تا کی باید به این کم داری ها قناعت کنیم؟ این( تا کی و تا چه حدی باید ادامه داد؟) اگر پاسخ داده شود انسان احساس نیاز به تحول پذیری می کند و آنگاه که تحول پذیر شد نوآوری آغاز می شود. هر وقت انسان احساس کرد که باید متحول بشود آن وقت باید اعلام آمادگی کند که حاضر است تحول پذیر شود. این آماده سازی و آماده شدن برای تحول است که با مشاوره و با بارش افکار و تحلیل ایده ها و انتخاب بهترین ایده ها می توان این تغییر و تحول را ایجاد و عملیاتی کرد.

پس از اجرایی و عملیاتی کردن ایده ها تغییر و تحول ایجاد شده. نوآوری و شکوفایی به صحنه می آید و آن وقت این شکوفایی نبوغ و تحول باعث ثمرات و میوه های بیشتری خواهد شد. اما هر قدر هم انسان به امکانات بیشتر و جدید تر در اثر تحول پذیری جدیدتر دست پیدا کند باید همیشه دنبال باشد که خلقی جدید بکند. دارنده های قبلی گر چه تحول است اما امروز نباید از نوآوری های دیروز استفاده کرده خودرا اقناع شده بببند بلکه باید به نواوری ونوخواهی خود ادامه بدهدو نو آوریهای خود را به معرض استفاده دیگران بگذارد و باز هم خود نوآور باشد چون انسان کمال گراست ونباید هیچ وقت اقناع شود تا انگیزه های جدید بازهم اورا گام دیگری به جلو براند تا بتواند نوآوری های جدید را داشته باشدو طرحی جدید ارائه کند آن وقت نوآوری به جمعیت مردم شکوفایی می دهد و لازم است که ما در همه سازمان ها و دستگاههای کشور نوآوری و شکوفایی را تجربه کنیم.

محل پرورش نیروی انسانی در آموزش و پرورش و دانشگاه ها و مؤسسات وآموزشگاههای دولتی و خصوصی است این تربیت کنندگان نیروی انسانی و این معلمین باید نوآوری را برای خود و شاگردان خود بخواهند یعنی معلم هر روز حرف جدیدی داشه باشد و درس جدیدی یاد بدهد و روش یادگیری های جدیدی را معرفی کند و پروژه های جدیدی را مطرح کند و مسائل جدید را به گوش شاگردان برساند. شاگرد هر روز باید از خود آموزی های جدید و تکنیک های جدید حل مسأله استفاده کند یعنی نو بخواهد نو استفاده کند یادگیری های نو را به اجرای عملیات یادگیری خودش در آورد و با خلق جدیدی از آموخته های خودش ارائه تولید علم و خدمات و ابزار آن و تولیدات صنعتی پزشکی و کشاورزی وغیره ... کند.

بنابراین همة آموزگاران و هر آموزنده ای در همه دستگاهها، سازمان ها و وزارتخانه ها نو آور شود چنین نو آوری و شکوفایی خود را به تحولات جدیدی می سپارد و با استفاده از شهامت و شجاعت به حل مشکلات و به استقبال ریسک ها و چالش ها می رود و حتی مخالف امواج مقابل شنا می کند و خود را به مقصد و ساحل مقصود می رساند برای این تحول پذیری لازم است که انسان مدیریت فرصت و مدیریت ایده ها و مدیریت زمان و مدیریت تصمیم گیری را بداند و نهایتاً دارای استراتژی باشد اگر انسان نداند که به کدام قله و در چه زمانی خواهد رسید نوآوری برای او به بیراهه می رود و نوآوری او را مجبور به خلق نوآوریهای جدیدی می کند که کاربردی ندارد و او را به ساحل مقصود و به قله های مطلوب نمی رساند و به جای پیشرفت و ارتقاء عمودی او را به پیشرفت و توسعه های افقی بی خاصیت می کشاند لذا انسان لازم است که بداند در چه استراتژی قرار دارد و به کدام قله خواهد رسید آن وقت از همه امکانات خود استفاده می کند و با برنامه ریزی و طرح ریزی و با اولویت بندی امور می تواند که این پلکان ترقی را تا قله های مطلوب طی کند.

والسلام علینا و علی عبادالله الصالحین
دکتر محمد آذربایجانی
فروردین 1387 هجری شمسی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ایمان ، نیرویی که کوه هارخود ارضائیاثرات شیشه و کراکخود ارضائیاختلال جنسی در مردانروابط زن وشوهراعتیاد و مشروبات الکلیرای شما ملت به من امانتی اعتیاد از دیدگاههای متفاسمزدایی از متادونبیماری صرعصوت رایگان موثرتنها مرجع مجاز برای صدور صفحه اصلیخود ارضائیسوالات پزشکیخانواده و اعتیادپیامهای کاربرانرويكردي نو به پيشگيري ازسایتهای دیگررويكردي نو به پيشگيري ازصدا وسیمای سایتراه حل آسيبهای اجتماعی اراههائی برای تصمیمگیری دزوجهای خوشبختسالم سازی مجلس کار یک پزششناخت صرعشیشه خطرناکترین ماده مخدمنافع درمان اعتیاد با متمراحل رسیدن به خواسته ها صرع و دلایل صرعمشاورهصرع و درماننوروفیبک 2صرع در زناننوروفیدبکعوامل خطر در ابتلای اعتينوروفیدبک - قسمت اولمقالات انگلیس نوروفیدبکنوروفیدبک3مقالات انگلیسیچطور نامزد ریاست جمهوری مجلسهیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس رامردم ایران شاد باشیدوضعیت اعتیاد در ایرانمطالب و مقالاتکی دیر میشه ؟والدين زن اينده ام وماماپیشگیری ازاعتیاد و مبارزاقدامات خانواده در پرورشآمیزش جنسی در فقه اسلامیاسلام :حوزه - دانشگاهآیا هنوز هم کسی هست بگویداعتیادآیا جدائی همیشه بهترین ربیش فعالی وکم دقتی کودکاافرادموفق چه ویزگی های مبیش فعالی وکم دقتی کودکا