دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

خودتان فرمانده و سکاندار

افزایش بهره وری از خود و

درمانگاه نوروفیدبک در مر

من اصفهان را با انتخاب در

دکتر آذربایجانی کیست ؟

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

مشارکت در انتخابات و تعیین سرنوشت نسل چهارم انقلاب

بیانیه دکتر محمدآذربایجانی
برای تشویق مشارکت مردم در انتخابات مجلس حکیم، نمایندگان حکیم، قوانین حکیم، وقتی میسر می شود که مردم حکیم بهترین هارا، توانمند ترین ها را و مؤمن و متعهد ترین ها را برای مدیریت قانون و برنامه ریزی انتخاب کنند چون به گفته امام راحل مجلس رأس امور است و میزان رأی ملت است پس ای امت شهید پرور اصفهان سرنوشت خویش را بدست گیرید و اصلح ترین را انتخاب کنید چون همانطور که می دانید طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین فرهنگ اجتماعی سیاسی واقتصادی جامعه ایران می باشد حق حاکمیت بر جهان بصورت مطلق از آن خداست و خداوند تبارک وتعالی این حق را به انسان داده است که بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم باشد و هیچ کس نمی تواند این حق را از انسان سلب کند یا این که درخدمت منافع گروهی خاص قرار دهد و ملت و امت اسلامی ایران این حق خداداد را از طرقی که در قانون اساسی آمده است پیگیری و اعمال می کند.

نقش قانون اساسی دراعمال حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش به گونه ای است که بر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه بعنوان قوای حاکم در جمهوری اسلامی اشاره می کند و در اصول پنجاه و هشت و پنجاه و نه اعلام می کند که قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی یعنی نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی قانون گزاری و تصمیم گیری می کند ممکن است برخی تصمیم ها از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت بگیرد. اگر چه قانون اساسی مراجعه مستقیم را بعنوان راهی برای اعمال راه خدادادی تعیین سرنوشت اجتماعی ملت درنظر گرفته اما محدودیت هایی را برای حاکمیت ملت به وجودآورده.

زیرا همه پرسی بعنوان شیوه ای از مردم سالاری کاربرد رفراندوم را در دنیای امروز محدود کرده به همین دلیل در ایران در بیست و چند سالی که از پیروزی انقلاب می گذرد تا کنون سه بار از همه پرسی استفاده شده است. اول برای تعیین نوع حکومت بود که حدود98% از مردم ایران، رأی آری به جمهوری اسلامی دادند. دوم برای تصویب قانون اساسی . سوم برای تصویب باز نگری قانون اساسی. بر این اساس قانون اساسی در اصل ششم تأکید کرده که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید با اتکاء آراء عمومی از راه انتخابات مثلاً ریاست جمهوری، انتخاب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و سایر شورا ها ارائه شود .

یعنی مبنای قانون گذاری در ایران بر اساس باور های زیر است :
1- حاکمیت مطلق از آن خداوند است-2- خداوند انسان رابر سرنوشت خودش حاکم کرده-3- هیچ کس نمی تواند این حق الهی را ازانسان سلب کند-4- هیچ کس نمی تواند این حق الهی رادر خدمت منافع گروهی خاص قرار دهد-5- ملت ایران این حق خداداد را با روش هایی مثل مجلس شورای اسلامی، اعمال می کند-6- با توجه به اینکه همیشه اعمال مستقیم مردم برای اعمال حاکمیت شان بر سرنوشت اجتماعی شان مؤثر می باشد پس آنها باید نمایندگانی انتخاب کنند، به مجلس بفرستند و انتخاب نماینده ازطریق برگزاری انتخابات با نظر وشور و مشورت مستقیم مردم صورت می گیرد.

بنابراین با توجه به جایگاهی که قانون در زمینه اعمال حق حاکمیت مردم دارد مشخص می شود که انتخابات مجلس شورای اسلامی ازمهم ترین تجلی گاههای حق حاکمیت مردم به حساب می آید و مردم هم اگر خواهان این حق حاکمیت الهی خودشان هستند باید با حضورفعال در انتخابات به سرنوشت خویش دست پیدا کنند. از طرف دیگر با توجه به اختیارات و باید ونباید هایی که قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارائه داده حقوق مدنی از طریق مشارکت آحاد مردم در انتخابات وتعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی خود از اهمیت خاصی برخوردار است ونوع نمایندگانی که حضور پیدا می کنند در کیفیت آن تأثیر گذار است. قانون اساسی صلاحیت قانون گزاری در کشور را به مجلس شورای اسلامی داده و با صراحت بیان می کندکه مجلس شورای اسلامی در کلیه مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون ایجاد کند همچنین دراصل هفتاد و ششم آن می گوید که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

بنابراین با وجود اختیارات وسیعی که همراه با نظارت های اقتصادی ، سیاسی و مالی درحیطه وظایف و صلاحیت های مجلس قرار دارد اهمیت آن را در نظام سیاسی کشور نمودار می سازد وطبق اصل شصتم قانون اساسی اعمال قوه مجریه جزء در اموری که بطور مستقیم بر عهده رهبری گذاشته شده است از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا می گردد و طبق اصل شصت و یکم اعمال قوه قضاییه بوسیله دادگاههای دادگستری صورت می گیرد . اما فرو افتادن سایه قوه مقننه و مجلس برسر دو قوه مجریه وقضاییه بر چگونگی و کیفیت اعمال آن تأثیر می گذارد.

طبق اصول قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از طریق دادن رأی اعتماد به کار دولت در ترکیب آنها تأثیر بسیار زیاد دارد و با سؤال و استیضاح از طرف نمایندگان مجلس سیستم اجرایی کشور را تحت نظارت و تحت الشعاع خودقرار میدهد. از لحاظ مالی هم مجلس نقش مهمی دارد و برنامه های 5 ساله پیشنهادی دولت را باید تصویب کند که با تصویب لوایح پیشنهادی دولت و این دستگاهها این دخالت را انجام میدهد. در ضمن عملیات کلیه مؤسسات، شرکت ها و دستگاهها که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند را مجلس نظارت و کنترل می کند. بطور خلاصه در کشور باید همه امور طبق قانون انجام گیرد.

پس برای اعمال حق تعیین سرنوشت اجتماعی و تأثیر گذاری در روند امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور مردم خودشان به سمت اهداف مطلوب و آینده بهتر قدم بر می دارند وبا استفاده از حق انتخاب خود و حضور خودشان درانتخابات می توانند بهترین و اصلح ترین نمایندگان مجلس را وارد این حیطه بسیار سرنوشت ساز کنند. مجلس می تواند به بهترین وجه با حضور مستمر مردم در صحنه های مختلف انتخاباتی مجلس خبرگان و شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا می توانند بر سرنوشت خودشان که یک حق خدادادی است حاکم باشند پس مشارکت مستقیم در انتخابات مانع بی تفاوتی در تعیین سرنوشتمان می شود. بطوری که روند امور سیاسی، اجتماعی فرهنگی کشورمان به سمت مطلوب را خودمان برای نسل های آتی پیش می بریم. تا مقدمات ظهور یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج) را با ساخت کشوری با بهترین نیرو های انسانی و امکانات مادی ومعنوی فراهم آوریم.

دکتر محمد آذربایجانی
مدرس و سرگروه مدرسین آموزش خانواده
عضو شورای آموزش وپرورش شهرستان اصفهان


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ایمان ، نیرویی که کوه هارخود ارضائیاثرات شیشه و کراکخود ارضائیاختلال جنسی در مردانروابط زن وشوهراعتیاد و مشروبات الکلیرای شما ملت به من امانتی اعتیاد از دیدگاههای متفاسمزدایی از متادونبیماری صرعصوت رایگان موثرتنها مرجع مجاز برای صدور صفحه اصلیخود ارضائیسوالات پزشکیخانواده و اعتیادپیامهای کاربرانرويكردي نو به پيشگيري ازسایتهای دیگررويكردي نو به پيشگيري ازصدا وسیمای سایتراه حل آسيبهای اجتماعی اراههائی برای تصمیمگیری دزوجهای خوشبختسالم سازی مجلس کار یک پزششناخت صرعمنافع درمان اعتیاد با متشیشه خطرناکترین ماده مخدمراحل رسیدن به خواسته ها صرع و دلایل صرعمشاورهصرع و درماننوروفیبک 2صرع در زناننوروفیدبکعوامل خطر در ابتلای اعتينوروفیدبک - قسمت اولمقالات انگلیس نوروفیدبکنوروفیدبک3مقالات انگلیسیچطور نامزد ریاست جمهوری مجلسهیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس رامردم ایران شاد باشیدوضعیت اعتیاد در ایرانمطالب و مقالاتکی دیر میشه ؟والدين زن اينده ام وماماپیشگیری ازاعتیاد و مبارزاقدامات خانواده در پرورشآمیزش جنسی در فقه اسلامیاسلام :حوزه - دانشگاهآیا هنوز هم کسی هست بگویداعتیادآیا جدائی همیشه بهترین ربیش فعالی وکم دقتی کودکاافرادموفق چه ویزگی های مبیش فعالی وکم دقتی کودکا