دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

خودتان فرمانده و سکاندار

افزایش بهره وری از خود و

درمانگاه نوروفیدبک در مر

من اصفهان را با انتخاب در

دکتر آذربایجانی کیست ؟

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

دکتر آذربایجانی و دیدگاهایش

انتخاب نماینده مردمی اگر آگاهانه باشد مسئولیت دنیا و آخرت درست انجام می شود .
برای آشنا شدن با یکی از داوطلبان نمایندگی مردم مجلس شورای اسلامی ایران در حوزه انتخاباتی اصفهان پرسش و پاسخ هایی تهیه گردیده است تا مردم هوشمند اصفهان بصورت آگاهانه انتخاب خود را انجام بدهند و بر اساس شناخت و آگاهی صحیح و درست و با مطالعه و با مشاوره هم خودشان و هم خانواده محترم و فامیلشان در جریان انتخاب اصلح و آگاهانه قرار بگیرند.

سوال1- آقای دکتر محمد آذربایجانی شما در مورد خودتان که چه کسی هستید برگه ای به بروشور تبلیغاتی خود اضافه کرده اید که در آن توضیحاتی داده شده است لطفاً بگوییدمنظورتان از این که در این عرصه مدیریت قانون و عمل صالح برای همه ایران کاندید مؤثر هستید چیست؟
جواب1-حق حاکمیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی بصورت مطلق متعلق به خداوند تبارک و تعالی است و خداون عالم تعیین سرنوشت را حق فرد فرد انسانها و علی الخصوص جوامع بشری می داند بطوری که می فرماید «ان الله لا یغیر بالقوم حتی یغیر بانفسهم» : یعنی سرنوشت انسان تغییر نمی یابد مگر آن که خود آن قوم سرنوشت خویش را تغییر دهد بنابر این خداوند با وجود قدرت تعیین حق حاکمیت این حق را به انسان داده است تا خود تعیین گر سرنوشت خود باشد. مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس طرح و تصویب قوانین است نیز بررسی لوایح و طرح هایی که از سوی دولت و مردم و نمایندگان طرح می شود بصورتی که بصورت قانون درآمده در کل جامعه ایران مورد اجرا قرار بگیرد. بنابراین نمایندگانی که صلاحیت شناخت قوانین و تبدیل ایده و طرح ها به قانون را دارند می توانند کاندید مؤثر در عرصه مدیریت قانون در مجلس شورای اسلامی باشند و بنابراین من به این دلیل کاندید شدم که در وجود خودم این توانمندی را می دیدم و احساس می کردم با توجه به سوابق کاری خودم که در خواندن قوانین و تفسیر قوانین اسلام و همچنین بازنگری قانون اساسی داشتم قادر به این وظیفه و مسئولیت به همین دلیل خودم را کاندید مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی قلمداد و معرفی کردم تا بلکه بتوانم قوانینی را وضع کنم تا با مدیریت آن قوانین در جامعه عمل صالح آسان بشود و مردم ایران از این طریق بتوانند با رعایت آن قوانین عمل صالح را بصورت الگو و عادت و انس گیری خود قرار بدهند و به این طریق به ایمان و عمل صالحی که احکام دینی اسلام و قرآن است عمل کرده باشم.

سوال 2- ریسک پذیری و اعتقاد به امدادهای غیبی و مدیریت بحران را در معرفی نامه خود مطرح کردید منظورتان چیست؟
جواب2- اگر انسان ریسک نکند پیشرفت نمی کند. انسانهای ریسک ناپذیر انسانهایی هستنند که از چالش ها و ریسک ها پرهیز می کنند محافظه کار هستند به حداقل شرایط قناعت کرده و خود را برای رسیدن به قله های پیشرفت آماده نمی دانند و نمی سازند. بنابراین من این صفت را در وجود خودم دیده ام تا با توجه به یقین و ایمان خودم به امداد های غیبی و با توجه شناختم نسبت به بحران و مدیریت به عنوان اولین قدم از بد تر شدن بحران پیشگیری کنم و پس از استفاده از همه امکانات و توانمندی ها برای پیشگیری و اطمینان از وخیم تر نشدن وضعیت بحرانی اقدام دوم خودم یعنی اصلاح وضعیت بحرانی را مد نظر قرار دادم تا از آسیب های بحران پیش آمده جلوگیری کنم و چون ریسک پذیری را در وجود خویش و گذشته خودم می دیدم لذا این ویژگی در برگه مربوطه آوردم.

سوال 3- شما خود را معرفی کرده اید بعنوان مؤمن و معتقد به اسلام ناب محمدی و اصیل و اهل عصمت لطفاًتوضیح بدهید که مصادیق این صفات در وجود شما چیست؟
جواب3- اسلام ناب محمدی اسلام آمریکایی نیست اسلام غرب و مشرق نیست. اسلام تحریف یافته بعد از پیامبر نیست اسلامی است که با استفاده از عترت و ولایت به آن معتقدم و باور کرده ام که غدیر و کربلا و و امام زمان و سلسله پاک و ناب بودن اسلام است و چون به این باور رسیده ام خودم را مؤمن و متعهد به این نوع اسلام می دانم و شهادت خون و پیروزی خون بر شمشیر را به عنوان آخرین تیر در ترکش مسلمین ناب محمدی می دانم و اطاعت از روایات و احادیث و گفته های ائمه اطهار و چهارده معصوم را بعنوان ایمان و باور و اعتقاد خودم می دانم و معتقدم در اموری که از من صادر می گردد چه در حیطه عملکرد فردی و چه در حیطه عملکرد اجتماعی مسئولیت های قانون گذاری باید نشانگر و مبتنی بر این باور باشد.

سوال 4- فرموده اید که آماده دفاع از حقوق پیدا ونا پیدای اسلام و ایران هستید چگونه این آمادگی را پیدا کرده اید؟
جواب4- آنچه که مسلم است تاریخ اسلام ایران نشانگر مظلومیت های دوره ای درتمام تاریخ برای ملت ایران بوده است . ملت ایران فراز و نشیب های زیادی رادر تاریخ دیده اند زیان و خسران های فراوان را ملت ایران دیده اند و متحمل شده اند. بزرگان، دانشمندان، نخبگان و فرهیختگان زیادی را به جهان ارائه کرده اند و یا از دست داده اند. این حقوق حق اسلام و ایران است. ایرانیان به اسلام درتاریخ خدمات زیادی کرده اند و زمان سلمان تا خمینی ایرانیان فراوانی خون خود را را برای آبیاری درخت اسلام اهدا کرده اند و بنابراین حقوق نا پایداری این ایران و این اسلام نیاز به دفاع و معرفی دارد و قوانینی که ما با دست خود وضع می کنیم اعم از فرهنگی، سیاست خارجی، حقوق و قضایی باید دفاع از این حقوق را ملموس سازد تا ایرانی افتخار به این تاریخ واین نخبگان و این فرهیختگان گذشته خود پیدا نمایند.

سوال 5- درمورد رسمی شدن مجوز مردمی برای توسعه خدمت رسانی از طریق قانون گزاری با رأی مردم لطفً توضیح فرمایید؟
جواب5- وقتی که مردم مرا و ایده های مرا و باور های مرا و تونمندیهای مرا مطالعه کنند و باور نمایند نمی توانند مرا انتخاب نکنند چون به این باور می رسند که توانایی دفاع از حقوق آنها را دارم و توانایی قانون گزاری و قانون سازی را در صحنه مجلس دارم بنابراین با انتخابی که آنها انجام می دهند به من این مجوز را می دهند تا خدمت خودم را شروع کنم و برای قانون سازی و قانون گزاری مجوز رسمی از سوی انتخاب مردمی و انتخاب حداکثری پیدا نمایم. بنابراین هر چه در مورد من اطلاعات و آگاهی بیشتری پیدا کنند تعداد افرادی که به من رأی خواهند داد بیشتر خواهد بود واین باعث رسمی شدن مجوز رسمی من در صحنه مجلس خواهد شد.

سوال 6- استقلال طلبی و آزادیخواهی برای نوع بشر و ایرانی از زیر نفوذ استکبار جهانی را در برگه معرفی نامه خودتان ملحوظ کرده اید لطفاً بفرمایید منظورتان از این بند معرفی نامه چیست؟
جواب 6- انسان و نوع بشر و از جمله ایرانی که خود نوعی انسان است نیاز به استقلال و آزادی دارد واز زمان خلقت بشر تا کنون استکبار بوده است که مانع این استقلال و آزادی و این اختیاری بوده که خداوند به هر انسانی عطا فرموده است، بنابراین اولین تظاهر استکبار که در ابلیس بود و پس از آن در انسانی که از هوا و هوس و شیطان تبعیت نمود متجلی شد و این نفس استکبار و استضعاف نمود پیدا کرده تا انسانها را مورد بهره کشی و سوء استفاده قرار داد و در تنیجه برای انسان آزادی و اختیار سلب شد اگر به این واقعیت توجه داشته باشیم و قوانینی وضع کنیم که مانع شیطانی شدن انسانها ، یا افرادی می گردد که به لحاظ وسوسه ها و هواهای شیطانی تصمیم می گیرند و استقلال و آزادی نوع بشر و ایرانی را محدود می کنند ایران و ایرانی آزادی و استقلال خودش را محافظت می کند و ایران مهد آزادی و استقلال افراد می گردد و انسانها و نوع بشر در کره زمین باتبعیت و حمایت از قوانین ایرانی- اسلامی می تواند به این استکبار و این استضعاف جهانی پایان دهد و مثل موجی سراسر جهان را فرا گرفته و انسانها خود را از زیر بار استکبار نجات خواهند داد.

سوال 7- فرموده اید که جمهوری اسلامی ایران حکومت کارسازدر عصر اتم است. توضیحات بیشتری بدهید؟
جواب 7- اگر کسی هنوز به این باور نرسیده باشد نه ایران را شناخته نه اسلام را و نه حکومت اسلامی که نوع حکومت اسلام است شناخته است بنابراین ما امروز در عصری زندگی می کنیم که عصر اتم و عصر الکترون است عصر ارتباطات و اطلاعات است بنابراین در این عصر که سرعت اطلاعات به نزدیکی سرعت نور می رسد جمهوری اسلامی ایران در قسمتی از کره زمین به عنوان یک حکومت تشکیل گردیده که که ازآزادی بشر ، از استقلال بشر و ازحقوق بشر دفاع می کند و چون این سرعت ارتباطات و اطلاعات در عصر اتم و الکترون امروزی وجود دارد بنابراین اگر قوانین جمهور اسلامی ایران و مدیریت قوانین می تواند مثمر ثمر واقع شود و این زمانی است که قوانین کار ساز از این حکومت اسلامی به سراسر جهان مخابره گردد و این در سخنان روز به روز نمایندگان اصلح مردمی میسر خواهد بود هر چه نماینگان هوشمند و کار ساز در صحن علنی مجلس به سخن بپردازند می توانند ملت های جهان را با استفاده از این حکومت به الهام و راهنمایی برای آزادی از زیر نوع استعمار و استکبار جهانی کمک نمایند.

سوال 8- فرموده اید که ایران ، وطن ایرانیان وطن ایرانیان میهن پرست........ منظورتان از این در معرفی نامه خودتان چیست؟
جواب 8- این باور من است من کسی هستم که به این باور رسیده ام که ایران در حال حاضرمال ایرانیانی است که میهن پرست باشند و این قانون اساسی که 98% ملت ایران به آن رأی آری دادند را قبول داشته باشندآن قوانین اساسی تأیید و تصویب شده ای که با آراء عمومی و رفراندوم مردمی وفادارصورت گرفته باشد و اگر کسی پیدا شود که شناسنامه ایرانی و یا پاسپورت ایرانی داشته باشد اما وفادار به میهن خود نباشد و حتی نسبت به کشور خود خیانت کند وطن و معیار ها وارزشهای این مردم شهید داده و خون داده را به اجنبی و بیگانه فروخته باشد نمی تواند مدعی باشد که ایرانی است و وطنش ایران است وطن ایرانیان میهن پرست از آن کسانی است که به قانون اساسی وفادارند.

سوال 9- در معرفی نامه خود فرموده اید:
اگر درایران و تاریخ بگردید مهمترین دانشمندان و درخشان ترین چهره ها را درتاریخ ایران پیدا می کنید بنابراین اگر مبدع ومبتکر این اندیشه ها ، این فرهنگ ها ، قلم ها ،افکار و اندیشه ها مال ایرانیان بوده اند لذا با کشف نام آوران در تاریخ و اکتشاف آثار آنان افرادی چون ابو علی سیناها و ابوریحان ها و زکریا ها و حافظ و سعدی ها در کتابخانه و محافل علمی و فرهنگی جهان که جستجو کنید آثار ایرانی را مشاهده می کنید . بنابراین منشأ پیشرفت های جهانی امروز در هر کجای زمین رخ داده باشد ایرانیان بوده اند و این باور من است چون در مدتی که درآمریکا برای تحصیل به سر می بردم بطور قطع در دانشگاهها این موضوع را مشاهده کرده ام خواه از طرف اساتید خواه دانشجویان و حتی در تحقیقات و جستجو های خودم. تا آنجا که در کتابخانه ها و کتاب فروشی های آنان آثار ایرانی را مشاهده می کردم بنابراین به این باور رسیدم که نام آوران ایرانی منشأ تمدن هستند و خواهند بود. از این که وقت خود را در اختیارما قرار دادید متشکرم.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
صرع و درمانمشاورهصرع در زناننوروفیبک 2عوامل خطر در ابتلای اعتينوروفیدبکمقالات انگلیس نوروفیدبکنوروفیدبک - قسمت اولمقالات انگلیسینوروفیدبک3مجلسچطور نامزد ریاست جمهوری مردم ایران شاد باشیدهیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس رامطالب و مقالاتوضعیت اعتیاد در ایرانوالدين زن اينده ام وماماکی دیر میشه ؟اقدامات خانواده در پرورشپیشگیری ازاعتیاد و مبارزاسلام :حوزه - دانشگاهآمیزش جنسی در فقه اسلامیاعتیادآیا هنوز هم کسی هست بگویدبیش فعالی وکم دقتی کودکاآیا جدائی همیشه بهترین ربیش فعالی وکم دقتی کودکاافرادموفق چه ویزگی های مخود ارضائیایمان ، نیرویی که کوه هارخود ارضائیاثرات شیشه و کراکروابط زن وشوهراختلال جنسی در مردانرای شما ملت به من امانتی اعتیاد و مشروبات الکلیسمزدایی از متادوناعتیاد از دیدگاههای متفاصوت رایگان موثربیماری صرعصفحه اصلیتنها مرجع مجاز برای صدور سوالات پزشکیخود ارضائیپیامهای کاربرانخانواده و اعتیادسایتهای دیگررويكردي نو به پيشگيري ازصدا وسیمای سایترويكردي نو به پيشگيري ازراه حل آسيبهای اجتماعی اراههائی برای تصمیمگیری دزوجهای خوشبختسالم سازی مجلس کار یک پزششناخت صرعشیشه خطرناکترین ماده مخدمنافع درمان اعتیاد با متصرع و دلایل صرعمراحل رسیدن به خواسته ها