دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

خودتان فرمانده و سکاندار

افزایش بهره وری از خود و

درمانگاه نوروفیدبک در مر

من اصفهان را با انتخاب در

دکتر آذربایجانی کیست ؟

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

وصف دکتر محمد آذربایجانی از زبان شعر

ای خوش دلی که غم را دست گره گشا شد دکتر محمد آذربایجانی شور افرین دلها باطرز خوش نوا شد
باید ترانه خوان شد هرجا گشایش آید بلبل به نغمه آید آن دم که غنچه وا شد
فریاد بی صدا را تبلیغ ما عیان کرد باید به درد مردم پیوسته آشنا شد
با زیر دست و منعم شورای همدلی داشت درکشور هدایت هرکس که پادشا شد
از کاردانی ماست بی حزب و توده بودن بی ائتلاف گاهی باید که همصداشد
درمجلس محبان بیگانه ره ندارد محرم درین میانه تصویب آشناشد
او از صفای نیت خود را علم نسازد از خود ندیدن خود آئینه با صفا شد
ازبس شکست دلها از دست شیون و غم ایران راد مردان مانند نینوا شد
خونین دلم ولیکن دارم نوید شادی دارد نوای دیگر نی گر چه بی نوا شد
شکوای بی کسان را باید به خسته دل گفت با خاک ره نسازد طاقی که از طلا شد
دیگر درامدی نیست در دستگاه مردم پیش از ترانه مطرب بی برگ و بی نوا شد
گر پله ترقی صد اوج می پذیرد صد مرحبا به آنکس کو باعث بنا شد
این اصفهان که نامش نصف جهان نهادند زین کوکب درخشان جام جهان نما شد
در بحر شعر اینجا نام خوشش نگنجد این رشته از بلندی از دست ما رها شد
از بس بلند بالاست بالای صفحه نامش در اوج سربلندی تزیین شعر ما شد
شد کهنگی دلازار چون نو شود به بازار ایرانیان بشارت ایران نو بپا شد
یک دست ای عزیزان هرگز صدا ندارد هرکار خوش میسر با همت شما شد
صورت نبست در دل تا غیر او گزیند با انتخاب اصلح هرکس که آشنا شد


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سالم سازی مجلس کار یک پزششناخت صرعمنافع درمان اعتیاد با متشیشه خطرناکترین ماده مخدمراحل رسیدن به خواسته ها صرع و دلایل صرعمشاورهصرع و درماننوروفیبک 2صرع در زناننوروفیدبکعوامل خطر در ابتلای اعتينوروفیدبک - قسمت اولمقالات انگلیس نوروفیدبکنوروفیدبک3مقالات انگلیسیچطور نامزد ریاست جمهوری مجلسهیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس رامردم ایران شاد باشیدوضعیت اعتیاد در ایرانمطالب و مقالاتکی دیر میشه ؟والدين زن اينده ام وماماپیشگیری ازاعتیاد و مبارزاقدامات خانواده در پرورشآمیزش جنسی در فقه اسلامیاسلام :حوزه - دانشگاهآیا هنوز هم کسی هست بگویداعتیادآیا جدائی همیشه بهترین ربیش فعالی وکم دقتی کودکاافرادموفق چه ویزگی های مبیش فعالی وکم دقتی کودکاایمان ، نیرویی که کوه هارخود ارضائیاثرات شیشه و کراکخود ارضائیاختلال جنسی در مردانروابط زن وشوهراعتیاد و مشروبات الکلیرای شما ملت به من امانتی اعتیاد از دیدگاههای متفاسمزدایی از متادونبیماری صرعصوت رایگان موثرتنها مرجع مجاز برای صدور صفحه اصلیخود ارضائیسوالات پزشکیخانواده و اعتیادپیامهای کاربرانرويكردي نو به پيشگيري ازسایتهای دیگررويكردي نو به پيشگيري ازصدا وسیمای سایتراه حل آسيبهای اجتماعی اراههائی برای تصمیمگیری دزوجهای خوشبخت