دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

خودتان فرمانده و سکاندار

افزایش بهره وری از خود و

درمانگاه نوروفیدبک در مر

من اصفهان را با انتخاب در

دکتر آذربایجانی کیست ؟

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

همه بايد خود را موظف به شركت در انتخابات بدانند

رهبر معظم انقلاب اسلامي شركت در انتخابات را فريضه و وظيفهاي ملي برشمردند و تاكيد كردند: اين وظيفه با روي كار بودن دولتهاي گوناگون و يا جريانهاي سياسي مختلف تغيير نميكند و همه بايد خود را موظف به شركت در انتخابات بدانند و در اين مسير نيز بهانهجويي نكنند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، رهبر انقلاب اسلامي در جمع فرماندهان و كاركنان نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي فرمودند: بايد قانون بشدت رعايت شود و همه نيز بايد الزامات قانوني را بپذيرند و تسليم قانون باشند.

حضرت آيت الله خامنه اي انتخابات در نظام اسلامي را در مقايسه با ساير كشورها جزو سالمترين انتخابات ارزيابي كردند و افزودند: من به دست اندركاران انتخابات توصيه كرده ام كه بايد قانون به شدت رعايت شود و همه نيز بايد الزامات قانوني را بپذيرند و تسليم قانون باشند زيرا قانون حد و فاصل حق و باطل است و قانون را نبايد دور زد.

رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان كردند: بايد مراقب بود به كسي ظلم نشود و در مقابل حق مردم نيز تضييع نشود و با لحاظ قانون بايد رعايت كرد كه افراد ناصالح معرفي نشوند و انسانهاي صالح هم از حقوق خود محروم نشوند.

در اين ديدار كه در سالروز بيعت تاريخي كاركنان نيروي هوايي ارتش با امام خميني (ره) در ‪ ۱۹‬بهمن سال ‪ ،۵۷‬برگزار شد، مقام معظم رهبري، انتخابات را يكي از عرصههاي حساس و تعيين كننده دانستند و در تبيين اهميت آن افزودند: بررسي هر دورهاز انتخابات درمقاطع مختلف نشان ميدهد، تلاش تبليغات خصمانه استكبار جهاني بر كاهش حضور و انگيزه مردم براي انتخابات متمركز بوده است كه همواره هم به نتيجه نرسيدهاند و اين مسئله نشاندهنده اهميت انتخابات است.

ايشان با اشاره به درماندگي دشمنان در مقابل مردمسالاري ملت ايران خاطرنشان كردند: كساني كه به بهانه دموكراسي و دفاع از نظامهاي مردمي، كشور گشايي، فاجعه آفريني و كشتار ميكنند و حتي از رژيمهاي كودتايي و موروثي نيز حمايت ميكنند ناچارند در مقابل مردم سالاري ملت ايران دم از نبود آزادي در انتخابات ، يا نبود انگيزه مردمبراي شركتدر انتخابات بزنند و يا براي تعطيلي انتخابات تلاش كنند كه در برههاي نيز بهوسيله برخي عناصر فريب خورده اين تلاش را كردند ولي به اهداف خود نرسيدند.

حضرت آيت الله خامنهاي مسئله اصلي در انتخابات را حضور مردم دانستند و تاكيد كردند: كساني كه بهنحوي دست اندركار انتخابات اعم از سياستگذاري، اجرا و موارد ديگر هستند بايد با توجه به اهميت حضور مردم، وظيفه خود را انجام دهند.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تنها مرجع مجاز برای صدور رای شما ملت به من امانتی خود ارضائیصوت رایگان موثرخانواده و اعتیادصفحه اصلیرويكردي نو به پيشگيري ازسوالات پزشکیرويكردي نو به پيشگيري ازپیامهای کاربرانراه حل آسيبهای اجتماعی اسایتهای دیگرراههائی برای تصمیمگیری دصدا وسیمای سایتزوجهای خوشبختسالم سازی مجلس کار یک پزششناخت صرعشیشه خطرناکترین ماده مخدمنافع درمان اعتیاد با متصرع و دلایل صرعمراحل رسیدن به خواسته ها صرع و درمانمشاورهصرع در زناننوروفیبک 2عوامل خطر در ابتلای اعتينوروفیدبکمقالات انگلیس نوروفیدبکنوروفیدبک - قسمت اولمقالات انگلیسینوروفیدبک3مجلسچطور نامزد ریاست جمهوری مجلس دهمهیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس رامردم ایران شاد باشیدوضعیت اعتیاد در ایرانمطالب و مقالاتکی دیر میشه ؟والدين زن اينده ام وماماپیشگیری ازاعتیاد و مبارزاقدامات خانواده در پرورشآمیزش جنسی در فقه اسلامیآیا هنوز هم کسی هست بگویدانتخابات شورای شهر اصفهاآیا جدائی همیشه بهترین راآیا میدانید من کاندید مافرادموفق چه ویزگی های ماسلام :حوزه - دانشگاهایمان ، نیرویی که کوه هاراعتیاداثرات شیشه و کراکبیش فعالی وکم دقتی کودکااختلال جنسی در مردانبیش فعالی وکم دقتی کودکااعتیاد و مشروبات الکلیخود ارضائیاعتیاد از دیدگاههای متفاخود ارضائیبیماری صرعروابط زن وشوهر