دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

خودتان فرمانده و سکاندار

افزایش بهره وری از خود و

درمانگاه نوروفیدبک در مر

من اصفهان را با انتخاب در

دکتر آذربایجانی کیست ؟

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

م اسمش یعنی موفقیت

موفقیت نیز یکی از ابعاد محور مدیریتی خانواده و جامعه است. موفقیت نیاز روحی همه انسانهاست بدون موفقیت انسان دچار رکود همه جانبه خواهد شد. سایر حروف وکلمات اسمش نیز بدون موفقیت ناپایدار و نابود شدنی خواهند بود.

پس برای موفق شدن باید برنامه ریزی در سطح خرد وکلان جامعه وخانواده کرد. در خانواده پدر خانواده باید موفقیت تک اعضای خانواده را نظارت وحمایت کند. مادر در خانه داری وبچه داری و شوهرداری و احیانا شغل یا هنر خود باید احساس موفقیت داشته باشدو برادر وخواهر هم در امورات درسی و هنری یا سرگرمی ها و روابط اجتماعیشان نیاز به موفقیت دارند.

که اگر نوع مدیریت حق سالار ومشارکتی باشد افراد خانوده باید با کمک یکدیگر بتوانند باعث و ناظر به نحوه عملکرد یکدیگر باشند تا وسائل موفقیت همه خانواده فراهم شود. در بعد سیاست و کشور داری هم نماینده مردم باید بداند ک موفقیت نوعی حق است که با سازوکارهای قانونی میشود ترتیبی داد که نظم و امنیت جامعه برای رشد و ترقی آحاد جامعه فراهم شود تا بتوانند به تلاش وکوشش پرداخته موفقیت و رسیدن به اهداف خود را تجربه و احساس کنند. ادامه دارد


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تنها مرجع مجاز برای صدور رای شما ملت به من امانتی خود ارضائیصوت رایگان موثرخانواده و اعتیادصفحه اصلیرويكردي نو به پيشگيري ازسوالات پزشکیرويكردي نو به پيشگيري ازپیامهای کاربرانراه حل آسيبهای اجتماعی اسایتهای دیگرراههائی برای تصمیمگیری دصدا وسیمای سایتزوجهای خوشبختسالم سازی مجلس کار یک پزششناخت صرعشیشه خطرناکترین ماده مخدمنافع درمان اعتیاد با متصرع و دلایل صرعمراحل رسیدن به خواسته ها صرع و درمانمشاورهصرع در زناننوروفیبک 2عوامل خطر در ابتلای اعتينوروفیدبکمقالات انگلیس نوروفیدبکنوروفیدبک - قسمت اولمقالات انگلیسینوروفیدبک3مجلسچطور نامزد ریاست جمهوری مجلس دهمهیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس رامردم ایران شاد باشیدوضعیت اعتیاد در ایرانمطالب و مقالاتکی دیر میشه ؟والدين زن اينده ام وماماپیشگیری ازاعتیاد و مبارزاقدامات خانواده در پرورشآمیزش جنسی در فقه اسلامیآیا هنوز هم کسی هست بگویدانتخابات شورای شهر اصفهاآیا جدائی همیشه بهترین راآیا میدانید من کاندید مافرادموفق چه ویزگی های ماسلام :حوزه - دانشگاهایمان ، نیرویی که کوه هاراعتیاداثرات شیشه و کراکبیش فعالی وکم دقتی کودکااختلال جنسی در مردانبیش فعالی وکم دقتی کودکااعتیاد و مشروبات الکلیخود ارضائیاعتیاد از دیدگاههای متفاخود ارضائیبیماری صرعروابط زن وشوهر