دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

خودتان فرمانده و سکاندار

افزایش بهره وری از خود و

درمانگاه نوروفیدبک در مر

من اصفهان را با انتخاب در

دکتر آذربایجانی کیست ؟

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

م اسمش یعنی موفقیت

موفقیت نیز یکی از ابعاد محور مدیریتی خانواده و جامعه است. موفقیت نیاز روحی همه انسانهاست بدون موفقیت انسان دچار رکود همه جانبه خواهد شد. سایر حروف وکلمات اسمش نیز بدون موفقیت ناپایدار و نابود شدنی خواهند بود.

پس برای موفق شدن باید برنامه ریزی در سطح خرد وکلان جامعه وخانواده کرد. در خانواده پدر خانواده باید موفقیت تک اعضای خانواده را نظارت وحمایت کند. مادر در خانه داری وبچه داری و شوهرداری و احیانا شغل یا هنر خود باید احساس موفقیت داشته باشدو برادر وخواهر هم در امورات درسی و هنری یا سرگرمی ها و روابط اجتماعیشان نیاز به موفقیت دارند.

که اگر نوع مدیریت حق سالار ومشارکتی باشد افراد خانوده باید با کمک یکدیگر بتوانند باعث و ناظر به نحوه عملکرد یکدیگر باشند تا وسائل موفقیت همه خانواده فراهم شود. در بعد سیاست و کشور داری هم نماینده مردم باید بداند ک موفقیت نوعی حق است که با سازوکارهای قانونی میشود ترتیبی داد که نظم و امنیت جامعه برای رشد و ترقی آحاد جامعه فراهم شود تا بتوانند به تلاش وکوشش پرداخته موفقیت و رسیدن به اهداف خود را تجربه و احساس کنند. ادامه دارد


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
خانواده و اعتیادپیامهای کاربرانرويكردي نو به پيشگيري ازسایتهای دیگررويكردي نو به پيشگيري ازصدا وسیمای سایتراه حل آسيبهای اجتماعی اراههائی برای تصمیمگیری دزوجهای خوشبختسالم سازی مجلس کار یک پزششناخت صرعمنافع درمان اعتیاد با متشیشه خطرناکترین ماده مخدمراحل رسیدن به خواسته ها صرع و دلایل صرعمشاورهصرع و درماننوروفیبک 2صرع در زناننوروفیدبکعوامل خطر در ابتلای اعتينوروفیدبک - قسمت اولمقالات انگلیس نوروفیدبکنوروفیدبک3مقالات انگلیسیچطور نامزد ریاست جمهوری مجلسهیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس رامردم ایران شاد باشیدوضعیت اعتیاد در ایرانمطالب و مقالاتکی دیر میشه ؟والدين زن اينده ام وماماپیشگیری ازاعتیاد و مبارزاقدامات خانواده در پرورشآمیزش جنسی در فقه اسلامیاسلام :حوزه - دانشگاهآیا هنوز هم کسی هست بگویداعتیادآیا جدائی همیشه بهترین ربیش فعالی وکم دقتی کودکاافرادموفق چه ویزگی های مبیش فعالی وکم دقتی کودکاایمان ، نیرویی که کوه هارخود ارضائیاثرات شیشه و کراکخود ارضائیاختلال جنسی در مردانروابط زن وشوهراعتیاد و مشروبات الکلیرای شما ملت به من امانتی اعتیاد از دیدگاههای متفاسمزدایی از متادونبیماری صرعصوت رایگان موثرتنها مرجع مجاز برای صدور صفحه اصلیخود ارضائیسوالات پزشکی