دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

خودتان فرمانده و سکاندار

افزایش بهره وری از خود و

درمانگاه نوروفیدبک در مر

من اصفهان را با انتخاب در

دکتر آذربایجانی کیست ؟

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

عدل چيست ؟

حقوق بشردر اسلام بر مبني عدالت الهي است که با وجود تفاوتهاي خدادادي حق هر ذينفعي را از هر مليت يا مذهبي براي او تعيين وتخصيص داده وانسانها را به رعايت حدوحدود وحق وحقوق همديگر تشويق مينمايد. عدل را در جوامع وروابط افراد وملل بايد جستجو کرد نه در موزه هاي فرهنگي.

* عدل : عبارت است از قرار دادن هر چيز و هر كس در جايگاه خودش
* عدل : عبارت است از تشخيص و تخصيص حدود وحقوق متقابل .
* عدل : از صفات خداوند وانسانهاي خداگونه است.
* عدل : جامعه را به آرامش و صلح مي رساند
* عدل : رفتاري است که حق هر ذيحقي را مي دهد
* عدل : رضايت و خوشحالي را نسبت به استحقاق به هر كس مي دهد.
* عدل : رفتاري است كه موجب صلح و ارتقاء روابط بين فردي مي شود.
* عدل : امنيت و رفاه مردم را تضمين مي كند.
* عدل : صفتي است كه هر كس بخواهد مي تواند صاحب آن شود گرچه عدل مطلق مخصوص خداست.
* عدل : باعث نظم ، همكاري ، مشاركت و مداومت روابط مي شود.
* عدل : دلها را با هم نزديك و صميمي مي كند.
* عدل : پيشرفت و رشد همه انسانها را تنظيم و تضمين مي كند
* عدل : مانع اشتباهات و گرفتاريهاي بيهوده در زندگي مي شود
* عدل : باعث نجابت و صداقت پنهان و آشكار در روابط مي شود
* عدل : باعث رشد مالي و مانع هزينه هاي بيهوده مي شود
* عدل : به رسميت شناختن انسانيت انسانهاست
* عدل : مانع تبعيض ، تمايز و تفاوتهاي طبقاتي خدادادي مي شود
* عدل : همدلي و مودت انسانها را بيشتر مي كند
* عدل : عشق و محبت را بين انسانها آسان مي كند
* عدل : انرژي و قواي جسمي و رواني را زياد مي كند.
* عدل : قدرت و شهامت فردي و اجتماعي را افزايش مي دهد.
* عدل : دورانديشي و عاقبت انديشي ، پيش بيني و مسئوليت پذيري را محقق و آسان مي كند
* عدل : اعتماد و اعتبار را بين افراد وملتها گسترش و توسعه مي دهد.
* عدل : مانع دروغ ، خيانت، ظلم و استكبار مي شود.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
صدا وسیمای سایترويكردي نو به پيشگيري ازراه حل آسيبهای اجتماعی اراههائی برای تصمیمگیری دزوجهای خوشبختسالم سازی مجلس کار یک پزششناخت صرعمنافع درمان اعتیاد با متشیشه خطرناکترین ماده مخدمراحل رسیدن به خواسته ها صرع و دلایل صرعمشاورهصرع و درماننوروفیبک 2صرع در زناننوروفیدبکعوامل خطر در ابتلای اعتينوروفیدبک - قسمت اولمقالات انگلیس نوروفیدبکنوروفیدبک3مقالات انگلیسیچطور نامزد ریاست جمهوری مجلسهیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس رامردم ایران شاد باشیدوضعیت اعتیاد در ایرانمطالب و مقالاتکی دیر میشه ؟والدين زن اينده ام وماماپیشگیری ازاعتیاد و مبارزاقدامات خانواده در پرورشآمیزش جنسی در فقه اسلامیاسلام :حوزه - دانشگاهآیا هنوز هم کسی هست بگویداعتیادآیا جدائی همیشه بهترین ربیش فعالی وکم دقتی کودکاافرادموفق چه ویزگی های مبیش فعالی وکم دقتی کودکاایمان ، نیرویی که کوه هارخود ارضائیاثرات شیشه و کراکخود ارضائیاختلال جنسی در مردانروابط زن وشوهراعتیاد و مشروبات الکلیرای شما ملت به من امانتی اعتیاد از دیدگاههای متفاسمزدایی از متادونبیماری صرعصوت رایگان موثرتنها مرجع مجاز برای صدور صفحه اصلیخود ارضائیسوالات پزشکیخانواده و اعتیادپیامهای کاربرانسایتهای دیگررويكردي نو به پيشگيري از