دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

خودتان فرمانده و سکاندار

افزایش بهره وری از خود و

درمانگاه نوروفیدبک در مر

من اصفهان را با انتخاب در

دکتر آذربایجانی کیست ؟

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

راهكارهای راهبردی عادل شدن كدامند ؟

1- شناسايي واصلاح باورهاي غلط در خصوص اثرات عادل و عدل
2- خود ارزيابي و پذيرفتن اشتباهات رفتاري خود در مورد ديگران بصورت روزانه
3- شجاعانه جبران كردن اشتباه خود در مورد ديگران و عذرخواهي و تامين خسارات ديگران كه ناشي از رفتار غلط و غير عادلانه است.
4- نظرخواهي از مرتبطين امر در خصوص رضايتمندي و عدالت رفتاري اعمال شده
5- انتقادپذيري ، اصلاح پذيري و پيشنهاد پذيري در خصوص رفتارهاي غير عادلانه يا غير منطقي
6- مطالعه در خصوص عدل و عادل و پيدا نمودن الگوهاي عادلانه در تاريخ و جامعه و تبعيت از آنها
7- تفكر درباره عدل الهي والگوپذيري از شيوه هاي عدالت خواهي و عادل بودن از پيامبروائمه اطهار
8- تفكر و توجه به محاسن عدل و معايب ظلم در دنيا و آخرت
9- عاقه پيدا نمودن به عدل و عادل شدن براي كسب آرامش و موفقيت
10-تجربه كردن چند مثال احقاق حق در زندگي براي برقراري عدالت و تبعات مثبت آن
11-پافشاري براي تحقق حق خود و يا ديگران و كمك طلبي از قدرتمندان براي تحقق عدالت بين خود و ديگران
12-تسليم نشدن در مقابل زر و زور و اصرار و پي گيري عدل و عدالت براي بيدارسازي و توقف ظالم و تشويق عادل..
13- اقدام عملي براي برقراري عدالت در خانه و محيط كار و بررسي رضايتمندي همه ذينفعان ضمن متحد شدن با او در احقاق حق .
14- توجه و تقسيم امكانات مادي و معنوي بصورتيكه همه از هم راضي و از حق و عدل خود و ديگران خوشحال باشند
15- مطالعه و مطالبه حق و حقوق خود و تنظيم و رعايت حد و حدود خود و ديگران در چهارچوب مشخص.
16- دفاع از اعتماد وامنيت با محقق كردن عدالت و توازن قدرت وامكانات مادي و معنوي متناسب با استحقاق خود و ديگران
17- اقدام فوري در برگرداندن اشتباهاتي كه منجر به بي عدالتي شده است
18- ايجاد نظم و برنامه ريزي هدفمند براي خود و ديگر ذينفعان
19- هماهنگي، همدلي، همسويي ، همسازي و همياري براي تحقق حق و حقوق خود و احقاق ديگران در كارهاي تيمي و جمعي.
20-در نظر گرفتن حق ديگران و دفاع از حقوق غايبين محق در همه محافل و جلسات
21- چنانچه با بكارگيري اقدامات فوق عادل نشديد، برگرديد واز اول اين مكتوبه را مرور كنيد و روزانه تمرين كنيد.
به اميد فرج يگانه منجي عالم بشريت در تحقق عدل وعدالت


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ایمان ، نیرویی که کوه هارخود ارضائیاثرات شیشه و کراکخود ارضائیاختلال جنسی در مردانروابط زن وشوهراعتیاد و مشروبات الکلیرای شما ملت به من امانتی اعتیاد از دیدگاههای متفاسمزدایی از متادونبیماری صرعصوت رایگان موثرتنها مرجع مجاز برای صدور صفحه اصلیخود ارضائیسوالات پزشکیخانواده و اعتیادپیامهای کاربرانرويكردي نو به پيشگيري ازسایتهای دیگررويكردي نو به پيشگيري ازصدا وسیمای سایتراه حل آسيبهای اجتماعی اراههائی برای تصمیمگیری دزوجهای خوشبختسالم سازی مجلس کار یک پزششناخت صرعشیشه خطرناکترین ماده مخدمنافع درمان اعتیاد با متمراحل رسیدن به خواسته ها صرع و دلایل صرعمشاورهصرع و درماننوروفیبک 2صرع در زناننوروفیدبکعوامل خطر در ابتلای اعتينوروفیدبک - قسمت اولمقالات انگلیس نوروفیدبکنوروفیدبک3مقالات انگلیسیچطور نامزد ریاست جمهوری مجلسهیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس رامردم ایران شاد باشیدوضعیت اعتیاد در ایرانمطالب و مقالاتکی دیر میشه ؟والدين زن اينده ام وماماپیشگیری ازاعتیاد و مبارزاقدامات خانواده در پرورشآمیزش جنسی در فقه اسلامیاسلام :حوزه - دانشگاهآیا هنوز هم کسی هست بگویداعتیادآیا جدائی همیشه بهترین ربیش فعالی وکم دقتی کودکاافرادموفق چه ویزگی های مبیش فعالی وکم دقتی کودکا