دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

خودتان فرمانده و سکاندار

افزایش بهره وری از خود و

درمانگاه نوروفیدبک در مر

من اصفهان را با انتخاب در

دکتر آذربایجانی کیست ؟

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

موانع عادل شدن كدامند ؟

1- وجود باورهاي غلط در خصوص اثرات عدل.
2- بدآموزيهاي موجود در جامعه، خانواده كه عدل و عادل مفهوم عيني ندارد.
3- موفق نمودار شدن و تشويق شدن غير عادل در جامعه يا خانواده.
4- بي تفاوتي در مقابل ظلم و بي عدالتي ديگران و عدم اقدام عادلانه و بموقع براي احقاق حق خود و يا ديگران.
5- قدرتمند و تحميلانه برخورد شدن با مظلوم و قويتر شدن ظالم.
6- عدم آگاهي نسبت به محاسن عادل زيستن و معايب ظالمانه رفتار كردن.
7- نداشتن الگوهاي عدل و عادل در جامعه و خانواده.
8- عدم آگاهي از نظريات خدا ، پيامبر وائمه اطهار و يا بزرگان علم روانشناسي و جامعه شناسي نسبت به عادل بودن.
9- عدم آگاهي يا ترس از خداوند نسبت به عقوبت ظلم در دنيا و آخرت.
10-عدم بررسي نتايج عادل زيستن براي خود و جامعه.
11-عدم بكارگيري تراز و معيارهاي سنجش قانوني ، شرعي و عرفي رفتارها و قضاوتها.
12-عدم آگاهي به حق و حقوق خود و ديگران و دفاع شجاعانه از آن.
13-نداشتن شجاعت و شهامت د ر احقاق حق خود و ديگران .
14- ناتواني در نگاه واقع بينانه و پافشاري در تحقق حرف وانتظار خود
15- برداشت هاي غلط از مفهوم واقعي آبرو ، قدرت و شخصيت واصرار بر موضع خود پسندانه.
16- برتري طلبي و سود جويي افراطي و تفاخر و حسادت نسبت به ديگران
17- فقدان قناعت و زياده طلب بودن بيش از نيازهاي اساسي خود.
18- جاه طلبي و خودخواهي رقابتي براي كسب امكانات رفاهي بيشتر.
19- بقاء خود را بر بقاء ديگران ترجيح دادن و رفاه خود را بر رفاه ديگران ارجح دانستن.
20- مطلق گرايي و داشتن توقع بيش از حد توان از خود يا ديگران .
21- عدم باور به اينكه هر شخصي در عادل شدن خود نقش دارد.
22- باور به اينكه هر كس عادل باشد عقب مانده تر مي شود.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آمیزش جنسی در فقه اسلامیاسلام :حوزه - دانشگاهآیا هنوز هم کسی هست بگویداعتیادآیا جدائی همیشه بهترین ربیش فعالی وکم دقتی کودکاافرادموفق چه ویزگی های مبیش فعالی وکم دقتی کودکاایمان ، نیرویی که کوه هارخود ارضائیاثرات شیشه و کراکخود ارضائیاختلال جنسی در مردانروابط زن وشوهراعتیاد و مشروبات الکلیرای شما ملت به من امانتی اعتیاد از دیدگاههای متفاسمزدایی از متادونبیماری صرعصوت رایگان موثرتنها مرجع مجاز برای صدور صفحه اصلیسوالات پزشکیخود ارضائیپیامهای کاربرانخانواده و اعتیادسایتهای دیگررويكردي نو به پيشگيري ازصدا وسیمای سایترويكردي نو به پيشگيري ازراه حل آسيبهای اجتماعی اراههائی برای تصمیمگیری دزوجهای خوشبختسالم سازی مجلس کار یک پزششناخت صرعمنافع درمان اعتیاد با متشیشه خطرناکترین ماده مخدمراحل رسیدن به خواسته ها صرع و دلایل صرعمشاورهصرع و درماننوروفیبک 2صرع در زناننوروفیدبکعوامل خطر در ابتلای اعتينوروفیدبک - قسمت اولمقالات انگلیس نوروفیدبکنوروفیدبک3مقالات انگلیسیچطور نامزد ریاست جمهوری مجلسهیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس رامردم ایران شاد باشیدوضعیت اعتیاد در ایرانمطالب و مقالاتکی دیر میشه ؟والدين زن اينده ام وماماپیشگیری ازاعتیاد و مبارزاقدامات خانواده در پرورش