دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

خودتان فرمانده و سکاندار

افزایش بهره وری از خود و

درمانگاه نوروفیدبک در مر

من اصفهان را با انتخاب در

دکتر آذربایجانی کیست ؟

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

عادل كيست ؟

عادل كسي است كه :
حق هر ذيحقي را قبل از اينكه مطالبه كند مي دهد.
هر آنچه براي خود مي پسندد براي ديگران هم مي پسندد.
هر چه را براي خود نمي پسندد براي ديگران هم نمي پسندد.
هر چيزي را سر جايش قرار مي دهد.
وجودش ماية دلگرمي ديگران است.
اميد و امنيت را براي خود و ديگران مي خواهد.
بازوي خداوند روي زمين است.
صلح و آرامش جامعه را تامين مي كند.
باعث خوشحالي ، رضايت مردم ، فاميل و خانواده اش مي باشد.
نظم و مقررات را محترمانه و رفاقتي اجرا مي كند.
از هيچكس نمي هراسد و شجاعانه حق همه را مي دهد.
خود و ديگران را متناسب غني سازي مي كند.
نتيجه كارش كارآفريني و عدالت اجتماعي است.
رفتارش منصفانه ، افكارش عالمانه و احساساتش عارفانه است.
با انرژي و بردبار است و مورد اعتماد مردم است.
مانع كم فروشي و گران فروشي خود و ديگران است .
داد و ستدش را تقسيم و تخصيص مي دهد تا هر كسي رضايتمند شود.
از خدا فقط مي ترسد و حق مردم و فاميلش را بموقع و بهنگام و بدون تاخير مي دهد.

سود اموال منقول و غير منقول ديگران را به نسبت سهمشان محاسبه و بموقع پرداخت مي كند :
نرخ مادي و معنوي هر رفتار ، يا هر سرمايه يا هر فعاليت ، يا هر فكري را معين و مشخص كرده رعايت مي كند
امين مال مردم است چون حق سپرده گذاران را محاسبه و به آنها مي دهد.
منشاء خير و بركت براي خود و ديگران است.
پرهيزكار است تا حق كسي را به ديگري كمتر يا اضافه تر ندهد.
محاسبات وي با ترازوي عقل ، قانون، عرف و شرع مطابقت دارد.
آثار رشد معنوي ، مادي ، فكري ، احساسي و رفتاري هر كس را شناسايي ، به رسميت مي شناسد و تشويق مي كند.
منظم به برنامه ريزي و هدف گذار است تا مطمئن باشد حق خود يا كسي ضايع نشود.
ارزش دارايي ها و كسب شده هاي خود و ديگران را محاسبه و محافظت مي نمايد.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیش فعالی وکم دقتی کودکاآیا جدائی همیشه بهترین ربیش فعالی وکم دقتی کودکاافرادموفق چه ویزگی های مخود ارضائیایمان ، نیرویی که کوه هارخود ارضائیاثرات شیشه و کراکروابط زن وشوهراختلال جنسی در مردانرای شما ملت به من امانتی اعتیاد و مشروبات الکلیسمزدایی از متادوناعتیاد از دیدگاههای متفاصوت رایگان موثربیماری صرعصفحه اصلیتنها مرجع مجاز برای صدور سوالات پزشکیخود ارضائیپیامهای کاربرانخانواده و اعتیادسایتهای دیگررويكردي نو به پيشگيري ازصدا وسیمای سایترويكردي نو به پيشگيري ازراه حل آسيبهای اجتماعی اراههائی برای تصمیمگیری دزوجهای خوشبختسالم سازی مجلس کار یک پزششناخت صرعمنافع درمان اعتیاد با متشیشه خطرناکترین ماده مخدمراحل رسیدن به خواسته ها صرع و دلایل صرعمشاورهصرع و درماننوروفیبک 2صرع در زناننوروفیدبکعوامل خطر در ابتلای اعتينوروفیدبک - قسمت اولمقالات انگلیس نوروفیدبکنوروفیدبک3مقالات انگلیسیچطور نامزد ریاست جمهوری مجلسمردم ایران شاد باشیدهیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس رامطالب و مقالاتوضعیت اعتیاد در ایرانوالدين زن اينده ام وماماکی دیر میشه ؟اقدامات خانواده در پرورشپیشگیری ازاعتیاد و مبارزاسلام :حوزه - دانشگاهآمیزش جنسی در فقه اسلامیاعتیادآیا هنوز هم کسی هست بگوید