دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

خودتان فرمانده و سکاندار

افزایش بهره وری از خود و

درمانگاه نوروفیدبک در مر

من اصفهان را با انتخاب در

دکتر آذربایجانی کیست ؟

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

سالم سازی مجلس کار یک پزشک است

چندی پیش مجلس شورای اسلامی به طرح حقوق مادامالعمر برای گروهی از مدیرانسیاسی مملکت رای داد که خود نمایندگان را نیز شامل میشد. خبر این مصوبه مردم را شوکه کرد.

در اوضاعی که هر روز جمعی از کارگران و بازنشستگان و … از عدم پرداخت چندین ماهه حقوق قوت لایموتشان شکوه داشته و گاه و بیگاه جلوی چشم نمایندگانشان و مقابل مجلس هم اجتماع میکردند، معلوم نیست چه گروهی از خادمین ملت و با چه انگیزهای، چنین طرحی را مطرح کردند. بماند که رسانهها و بسیاری از چهرههای دلسوز و حتی جمعی از نمایندگان خدوم چنان به این طرح تاختند که پیش از رد آن در شورای نگهبان، خود مجلسیها نیز با دوفوریت آن را پس گرفته و ملغی کردند اما در همان زمان این نگرانی برای جمعی بهوجود آمد که در مجلس چه میگذرد؟ و چرا چنین طرحی به ذهن عدهای در آنجا و سپس صحن عمومی راه مییابد و بعد از غضب مردم لغو میشود؟

خبرگزاری دانشجو، هفته قبل به نقل از احمد توکلی، نماینده مردم تهران این جملات را که او درباره مسئله وقف دانشگاه آزاد گفته بود، منتشر کرد: «این طرح با کشمکشهای زیاد تصویب شد و پس از مدتی دوباره اصلاح شد. به این دلیل است که میگویم مجلس ما بیمار است.» بله! او گفته بود «مجلس ما بیمار است» و دلیل آن را نیز، چنانکه آمد، ذکر کرده بود.

این رفتار در یکی، دو سال اخیر بارها در مجلس رخ داده و هر بار بیشتر رایدهندگان را حساس کرده است. در ماجرای استیضاح وزیر اقتصاد نیز مردم از برخورد نمایندگانشان متحیر شدند. مجلس با توپ پر و کلی رجزخوانی وزیر را به صحن علنی کشاند. بعد وزیر و عدهای از مخالفان و موافقان سخن گفتند. رئیسجمهور نیز چند کلمهای با آقای لاریجانی و سپس بهطور رسمی با نمایندگان حرف زد و ناگهان ورق برگشت. همه به یک عذرخواهی زبانی اکتفا کردند و کل ماجرا ختم به خیر شد.

اگرچه توکلی بیشتر سر این زخم را نگشوده اما با نظری به تحولات اخیر میتوان بر ادعای او صحه گذاشت. هرچند طیف غالب نمایندگان ولایتمدار و دلسوز در مجلس موجود، نگذاشت تا این بیماری عود کند و تلفاتی بدهد اما چنانچه عناصر بیمار به مجلس آینده راه یابند، بعید نیست ما در آینده به طور علنی و دردسرآفرینی با چنین قوای بیماری روبهرو شویم.

اینهمه وظیفه ما را برای فرستادن نمایندگانی سالم به مجلس آتی که دغدغه انقلاب و مردم را داشته باشند، بیشتر میکند، نه چهرههایی کهنه کارو بیریشه که با اتکا به پول و ارتباطات درون گروهی بالا میآیند و جز اربابان حمایت کننده انتخابتی کسی را نمیشناسند!


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
شناخت صرعشیشه خطرناکترین ماده مخدمنافع درمان اعتیاد با متصرع و دلایل صرعمراحل رسیدن به خواسته ها صرع و درمانمشاورهصرع در زناننوروفیبک 2عوامل خطر در ابتلای اعتينوروفیدبکمقالات انگلیس نوروفیدبکنوروفیدبک - قسمت اولمقالات انگلیسینوروفیدبک3مجلسچطور نامزد ریاست جمهوری مردم ایران شاد باشیدهیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس رامطالب و مقالاتوضعیت اعتیاد در ایرانوالدين زن اينده ام وماماکی دیر میشه ؟اقدامات خانواده در پرورشپیشگیری ازاعتیاد و مبارزاسلام :حوزه - دانشگاهآمیزش جنسی در فقه اسلامیاعتیادآیا هنوز هم کسی هست بگویدبیش فعالی وکم دقتی کودکاآیا جدائی همیشه بهترین ربیش فعالی وکم دقتی کودکاافرادموفق چه ویزگی های مخود ارضائیایمان ، نیرویی که کوه هارخود ارضائیاثرات شیشه و کراکروابط زن وشوهراختلال جنسی در مردانرای شما ملت به من امانتی اعتیاد و مشروبات الکلیسمزدایی از متادوناعتیاد از دیدگاههای متفاصوت رایگان موثربیماری صرعصفحه اصلیتنها مرجع مجاز برای صدور سوالات پزشکیخود ارضائیپیامهای کاربرانخانواده و اعتیادسایتهای دیگررويكردي نو به پيشگيري ازصدا وسیمای سایترويكردي نو به پيشگيري ازراه حل آسيبهای اجتماعی اراههائی برای تصمیمگیری دزوجهای خوشبختسالم سازی مجلس کار یک پزش